Digitaliseringen av handeln gör den mer effektiv och ökar tillväxten. Samtidigt känner konsumenter en oro över bristande transparens, vilket kan skada den tillit mellan handlare och kund som är central i en fungerande marknad. Hur ska vi få till en handel som är både nytänkande och trygg?

Datum: 8 december 2020
Tid: Kl 13.00-14.00
Plats: Fores

I ett forskningsprojekt finansierat av Handelsrådet har forskaren och docent Stefan Larsson i samverkan mellan Lunds universitet och Fores analyserat ett representativt urval av svenska konsumenters inställning till hur handeln använder deras data, om rimligheten i utbytet och kunskapen om tredjeparters inblandning. Projektet syftar till att bättre förstå relationen mellan tillit och transparens när det gäller kommersiell insamling av konsumenters data. Studien visar bland annat att många konsumenter upplever en bristande kontroll över sin data och att svenska handlare kan göra mer för att stärka kundernas förtroende.

Rapportförfattare är Stefan Larsson, Theodor Emanuelsson och Sara Thiringer. Datainsamling har skett med hjälp av Novus.

Vid lanseringen kommer rapportförfattarna presentera rapporten och de huvudsakliga resultaten, efterföljt av paneldiskussion med inbjudna representanter från handel och konsumentintressen.

Medverkande

Katarin Dahlgren, Head of CRM Analytics, Coop
Sinan Akdag, digital expert, Sveriges Konsumenter
Anna Felländer, grundare, AI Sustainabilty Center
Sara Thiringer, projektassistent, student vid Lunds universitet, medförfattare till rapporten
Theodor Emanuelsson, projektassistent, student vid Lunds universitet, medförfattare till rapporten

Anmälan

Här anmäler du dig inom kort!

Livestream

Seminariet kommer sändas live och går att se i efterhand på Fores Youtube.

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Tobias Sjöblom.


DATA/TRUST

Handeln är mitt inne i en strukturomvandling. En väsentlig del innefattar användandet av personuppgifter och den data som kan samlas in kring personer för att skräddarsy erbjudanden och tjänster. Samtidigt finns en oro hos konsumenten för hur personuppgifterna hanteras. Läs mer om projektet DATA/TRUST.