Lars Calmfors är vetenskaplig rådgivare på Fores och sammankallande i Fores vetenskapliga råd för ekonomiska reformer och entreprenörskap. Hans främsta forskningsområden är arbetsmarknads- och makroekonomi: lönebildning, arbetsmarknadspolitik, penning- och finanspolitik.

Lars har sin huvudsyssla som forskare vid Institutet för näringslivsforskning (IFN). Han är även professor emeritus i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet. För närvarande har Lars uppdrag som ledamot i SIEPS insynsråd och den statliga utredningen om överskottsmålet. Han är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Han skriver också regelbundet  kolumner i Dagens Nyheter om olika ekonomiska frågor.

Tidigare har Lars varit ordförande i bland annat EMU-utredningen och Finanspolitiska rådet. Han har också varit ledamot i Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, eller kortare Ekonomipriskommittén. Hos Fores har han bl.a. lett projektet Framtidens arbetsförmedling.