För att höja nivån på den ekonomisk politiska debatten och bidra till klokare beslut vill Fores skapa en ny arena där en kvalificerad publik får möta de främsta inhemska experterna i sak och aktörer som ägnar sig åt bredare bedömningar av svensk ekonomi, såsom OECD, EU-kommissionen och Finanspolitiska rådet.

Sverige står inför en rad utmaningar inom den ekonomiska politiken: hushållens skuldsättning anses av många vara oroväckande hög, AI och digitalisering ändrar förutsättningarna på arbetsmarknaden, den nuvarande lönebildningsmodellen är ifrågasatt, BNP per capita har utvecklats långsamt vid en internationell jämförelse, en E-krona ska kanske ersätta kontanter som betalningsmedel med mera.

Med start våren 2019 kommer vi därför anordna regelbundna samtal där ett fåtal experter vid varje tillfälle får gå på djupet i frågorna och där det lämnas tid för frågor från publiken. Samtalen är öppna för alla, men vi vänder oss främst till personer som arbetar med ekonomisk politiska frågor i privat och offentlig sektor.

Susanne Ackum

Moderator är  Susanne Ackum, fil. dr. i nationalekonomi fd statssekreterare på Finansdepartementet under Anders Borg, fd riksrevisor och generaldirektör för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och forskare vid Fores program Ekonomiska reformer och entreprenörskap.

Seminarier

Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm
Tid: Tisdagar 08.30 – 09.30. Kaffe och smörgås serveras från 08.00 (om inget annat anges.)

Framtidens ramverk för finanspolitiken – hur ska det se ut?

14 januari 2020: med Xavier Debrun, rådgivare vid Belgiens centralbank, medförfattare till IMF-rapporten ”Second-generation Fiscal Rules”, Lars Jonung, professor emeritus i nationalekonomi, Lunds universitet, Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna, Erik Åsbrink, före detta finansminister (S), Åsa Hansson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet, Daniel Barr, generaldirektör, Pensionsmyndigheten (TBC). Moderator är Susanne Ackum, forskare på Fores program Ekonomiska reformer och entreprenörskap.

Hur ska Arbetsförmedlingen reformeras?

28 november 2019: med Maria Mattson Mähl, vd, AlphaCE Coaching and Education, styrelseledamot, Jobtech, Roger Mörtvik, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, Joel Phalén, uppdragsledare, Arbetsförmedlingen.

Varför har BNP per capita utvecklats svagt, hur påverkar det Sverige och vad gör vi åt det?

17 september 2019: med John Hassler, Institutet för Internationell Ekonomi, och professor Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, KTH.

Tre tungviktare – Vad säger OECD, EU-kommissionen och Finanspolitiska rådet om svensk ekonomi?

28 maj 2019: med Benjamin Angel, Director, Treasury and financial operations, EU-kommissionen, Christophe André, Senior Economist, OECD, Harry Flam, ordförande, Finanspolitiska rådet, Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

Är AI och digitalisering nödvändig för bibehållen välfärd?

29 april 2019: med Johan Almenberg, chef för offentliga finanser vid Konjunkturinstitutet, och Annika Wallenskog, SKL:s chefsekonom.

Hur väl fungerar svensk lönebildning?

19 mars 2019: med Kommunals ordförande Tobias Baudin, professor Lars Calmfors (Fores, IFN, IIES) och IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

E- krona – Vad är det och vad är den tänkt att åstadkomma?

5 mars 2019: med vice riksbankschef Cecilia Skingsley, senior rådgivare Lars Hörngren (Finansinspektionen) och professor emeritus Pehr Wissén (Swedish House of Finance).

Hur oroliga bör vi vara för hushållens skuldsättning?

12 februari 2019: med professor Lars E O Svensson (tidigare vice riksbankschef) och Nordeas chef för makroanalys Kristin Magnusson Bernard (tidigare ECB, EU kommissionen och IMF). Moderator är Susanne Ackum, forskare på Fores program Ekonomiska reformer och entreprenörskap.