TID: 24 maj klockan 11.00–12.00
PLATS:  STUDIO Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

Anmäl dig här!

2030-sekretariatets sprillans nya indikatorer visar att omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta går långsammare än klimatlagen kräver – och på flera områden åt fel håll.

På detta rundabordssamtal presenterar Mattias Goldmann, vd för Fores med 2030-sekretariatet, hur Sverige ligger till i omställningen.

Vi kommer bl.a. prata om:
– Hur påskyndas omställningen bäst?
– Vilken roll kan pådrivande regioner, städer och företag ha?

Seminariet anknyter till Nordic Clean Energy Week som arrangeras i Malmö men hålls på svenska.

Anmäl dig här!