Maria är fil dr i retorik och lektor på Södertörns högskola. Där forskar hon om klimatargumentation och leder också Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning.

Maria är utlånad på deltid till Fores för att bidra med sin kunskap om hur människor resonerar i klimatfrågor och för att ge perspektiv på debatt, förhandlingar och målkonflikter, men också för att utveckla Fores samarbete med studenter och forskare.

Kontakta Maria
E-post: maria.wolrath-soderberg@fores.se