Mary är praktikant på programmet Migration och integration under höstterminen 2020.

Mary har en kandidatexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet. Just nu läser hon arabiska och mellanösternstudier på institutionen för Asien – Mellanöstern och Turkietstudier vid Stockholms universitet där hon också har arbetat som amanuens. Praktiken gör Mary inom ramen för hennes nuvarande studier. Hon är engagerad i framförallt integrationspolitiska frågor och har valt Fores som praktikplats för att få möjligheten att fördjupa sig i forskningen och politiken kring migration- och integrationsfrågor.

Kontakta Mary
E-post: mary.zaia@fores.se