”Från att främst förknippas med gröna bilar till en av Sveriges mest energiska debattörer inom klimat, transport och migration. Fores vd Mattias Goldmann är Mäktigast i Hållbarhetssverige”, anger Aktuell Hållbarhet. Goldmann vinner före klimat- och miljöminister Åsa Romson och Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre.

– Vilken oerhörd energikick att få! Det ger extra kraft att orka mer, just i en tid då både klimat- och migrationsfrågan står och väger, säger Mattias Goldmann, vd för Fores.

Fores vd lyfter fram kombinationen av en bred hållbarhetsbild och modet att välja bort många frågor som ett vinnande koncept, tillsammans med fokuseringen på att hitta politiskt gångbara lösningar. Det märks t.ex. med 2030-sekretariatet för omställning till en fossiloberoende fordonsflotta, med sju av riksdagens åtta partier i referensgruppen och över 50 partners från näringsliv, branschorgan, kommuner och ideella organisationer.

– Juryns val är en väldigt positiv och demokratisk signal. Fores har inte kontor över hela världen, vi har inte ministerposter och vi har inga miljarder i omsättning. Hållbarhetsmäktigast-titeln visar hur mycket man kan uppnå trots relativt begränsade resurser, vilket jag hoppas sporrar många att göra mer, säger Mattias.

Fores initierar nu Håll101, en exklusiv grupp enbart för de 101 Mäktigaste i Hållbarhetssverige. ”Här kan hållbarhetsidéer diskuteras och hit kan ledande politiker och näringslivstoppar komma för att få inspiration för ökad hållbarhet.” Inbjudan till ett första möte kommer innan sommaren.

– Idag är det workshop om hur vi når en fossiloberoende fordonsflotta, men i eftermiddag korkar vi upp eko-champagnen på Fores, säger Mattias Goldmann.

En längre text om Mäktigaste i Hållbarhetssverige finns på http://www.aktuellhallbarhet.se/. Läs mer om Fores på www.fores.se

Kontaktinformation:                                                                 

Mattias Goldmann, 070-309 00 45, mattias.goldmann@fores.se

” Att sätta hårda mål för 2045 kan vilken fegis som helst”
– Läs om Mattias Goldmanns reaktion på nomineringen här

Läs mer om 2030-sekretariatet här

Se hela listan över de 101 mäktigaste i Hållbarhetsverige här