Andreas Bergström

Vice vd (föräldraledig)
Programchef för Ekonomiska reformer
andreas.bergstrom@fores.se
073 088 52 65

Agnes Bondelid

Kommunikationschef (tjänstledig)
agnes.bondelid@fores.se
0707-34 38 78

Anna Halla

Utvecklingsstrateg och HR-ansvarig
anna.halla@fores.se
0730-88 52 66

Claire Ingram Bogusz

Forskare
Digitala samhället / Ekonomiska reformer
claire.ingram.bogusz@fores.se

Lars Calmfors

Vetenskaplig rådgivare
lars.calmfors@iies.su.se

Robin Vetter

Vikarierande programchef
Digitala samhället
robin.vetter@fores.se

Ruben Henriksson

Tf programchef
Klimat
ruben.henriksson@fores.se
073 080 55 66

Stefan Larsson

Forskare
Digitala samhället
stefan.larsson@fores.se

Susanne Ackum

Doktor i nationalekonomi
Ekonomiska reformer och entreprenörskap
susanne.ackum@fores.se
072 -587 26 94

Therese Lindström

Programchef
Migration och integration
therese.lindstrom@fores.se
0739-79 78 89

Tove Hovemyr

Redaktör migrationsinfo.se
Sakkunnig migration och integration
tove.hovemyr@fores.se
0707-22 12 94


Praktikanter

Mary Zaia

Praktikant
Migration och integration
mary.zaia@fores.se

Oscar Hågestam

Praktikant
Ekonomiska reformer och entreprenörskap
oscar.hagestam@fores.se

Sam Nissander

Praktikant
Migration och integration
sam.nissander@fores.se

Tobias Sjöblom

Praktikant
Digitala samhället
tobias.sjoblom@fores.se