Svensk bostadsmarknad har stora brister – fler och fler har svårt att ha råd med en fast bostad i områden med god arbetsmarknad. En av anledningarna till problemen är brist på billig mark i attraktiva lägen. Vår senaste publikation, författad av Eidar Lindgren vid KTH, diskuterar om det är möjligt att frigöra mer mark till bostäder genom att se över våra strandskydd och riksintressen.

Datum: Onsdag 21 augusti 2019
Tid: Kl. 08.30–09.30 (Frukostsmörgås serveras från kl.8.00)
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

I januariavtalets 73 punkter står det att regler kring både riksintressen och strandskydd ska ses över. Är det möjligt att bygga mer bostäder utan att skada de värden som reglerna utformats för att skydda? Regeringen har tillsatt en utredning för att lätta på strandskyddet på landsbygd. Men för bostadsförsörjningen kan situationen i tätorter vara viktigare, kanske är det snarare där strandskyddet behöver justeras?

Fores lanserar nu Eidar Lindgrens rapport ”Strandskydd och riksintressen – och mark till bostäder”. Lindgren forskar vid institutionen för fastigheter och byggande vid KTH. Han har medverkat som expert eller sekreterare i ett flertal statliga utredningar kring plan- och bygglagen och miljöbalken.

Medverkande

Eidar Lindgren, rapportförfattare och forskare vid KTH
Rikard Silverfur, Fastighetsägarna
Oscar Alarik, Naturskyddsföreningen
Eva Hägglund, SKL

ModeratorAndreas Bergström, vice vd, Fores

Rapporten

Ladda ner eller beställ rapporten här.

Livestream

Seminariet kommer sändas live och går att se i efterhand på Fores Youtube.

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Andreas Bergström


Hitta hem – en ny social bostadspolitik

Det här seminariet arrangeras inom ramen för projektet ”Hitta hem”, där Fores lyfter forskning, fakta och tänkbara kompromisslösningar för att personer med låga inkomster ska få lättare att hitta fast bostad i områden med god arbetsmarknad. Läs mer om projektet, se tidigare seminarier och publikationer här!