Mette Kahlin McVeigh är vikarierande chef för Klimatprogrammet på Fores. Med en bakgrund inom politik och kommunikation är hon väl insatt i de internationella klimatförhandlingarna, Sveriges energipolitik och den svenska klimatdebatten.

Mette har tidigare jobbat med politik, PR och påverkan i London, Stockholm och Bryssel. Hon kommer senast från rollen som politisk attaché på brittiska ambassaden i Stockholm, där hon jobbade med särskilt fokus på klimat och energifrågor och fick god insyn i de europeiska och internationella klimatförhandlingarna. Mette är en erfaren kommentator inom sitt område och har god erfarenhet av att leda seminarier, rundabordssamtal och paneldiskussioner. Hon ställer gärna upp i mediala sammanhang och kan på ett enkelt sätt navigera och förklara klimatpolitiska frågor. 

Kontakta Mette

E-post: mette.kahlin.mcveigh@fores.se
Telefon: 0704 73 67 57

Pressbilder