Tankesmedjan Fores tillsätter ett vetenskapligt råd för programmet för migration och integration. Rådet ska bidra till att utveckla den vetenskapliga förankringen och huvudsakliga inriktningen för programmet. Fores kommer att stämma av projektidéer, tilltänkta författare och liknande med rådet.

Migration och integration är en av vår tids viktigaste frågor. Fores spelar en viktig roll i dialogen mellan forskning och politik på området. Jag ser emot att bidra till att utveckla Fores roll inom detta område säger Eskil Wadensjö, ordförande för rådet.

Rådet består av

Andreas Bergh, välfärdsforskare och docent i nationalekonomi, samt forskare på Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och lektor vid Ekonomihögskolan i Lund

Benny Carlson, professor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Ordförande Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet

Lena Hensvik, fil. dr nationalekonomi och arbetar som forskare på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

Mikael Hjerm, professor i sociologi vid Umeå universitet

Rebecca Thorburn Stern, docent i folkrätt vid Uppsala universitet

Susanne Urban, docent och universitetslektor i sociologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet

– Med ett vetenskapligt tvärdisciplinärt råd kan vi höja kvaliteten på vårt arbete ytterligare, och får ett värdefullt stöd i att hitta relevant och aktuell forskning som bidrar med kunskap i en ofta överhettad debatt i Sverige, säger Anna Rehnvall som leder Fores program för migrations- och integrationsfrågor.

Rådet fattar inte några beslut och tar inte på sig något ansvar för Fores verksamhet eller publikationer. Första mötet kommer att vara i april.

Läs mer om Fores vetenskapliga rådet för migration och integration här

För mer information

Anna Rehnvall, Fores, anna.rehnvall@fores.se, 0730-88 52 60