Den parlamentariska kommittén har i uppdrag att ta ställning till Sveriges kommande migrationspolitik. Hur påverkar vägvalen kring migrationspolitiken integrationen? Ska hur väl integrationen fungerar påverka vilka som får komma till Sverige? Välkommen till det sjätte seminariet i Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

Datum: Onsdag 11 mars 2020
Tid:
Kl. 13.00–13.45
Plats:
Fores Youtube-kanal

Med syfte att bistå den parlamentariska kommittén med bättre beslutsunderlag bjuder Fores in till samtalsserien ”Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén”. Under det sjätte seminariet i samtalsserien fördjupar vi oss i frågan migration och integration: hur hänger det ihop?

Påverkas integrationen av antalet som kommer till Sverige, migranternas bakgrund eller är det andra faktorer som avgör? Skulle en minskad migration skapa förutsättningar för att förbättra integrationen? Under samtalet låter vi experter diskutera dessa frågor.

Medverkande

Olof Åslund, gästprofessor, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet
Lars Calmfors, professor emeritus, vetenskaplig rådgivare, Fores
Karin Borevi, lektor i statsvetenskap, Södertörns högskola

Modererar gör Therese Lindström, programchef för migration och integration, Fores

Se seminariet i efterhand på Fores Youtube. 

Sammanfattning

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Therese Lindström.


Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

Migrationsområdet har präglats av en lagstiftningsprocess där eftertanke och analyser har fått stå tillbaka till förmån för handlingskraft. Det har resulterat i ett svåröverskådligt, komplicerat system med motsägelser och luckor. Fores bidrar genom forskning och debatt med bättre underlag för grundande och förankrade beslut. Varje månad bjuder vi in till samtal med experter på området för att belysa och diskutera de frågor som kommittén kommer att ställas inför. Kommittén redovisar sitt uppdrag den 15 augusti 2020. Läs mer om samtalsserien och kommande seminarium här!