Fores migrations- och integrationsprogram har som mål att bidra med underlag och förslag på hur vi skapar ett socialt och ekonomisk hållbart samhälle i en globaliserad värld, med fokus på att öka den fria rörligheten och människors möjligheter att forma sina egna liv.

Fores migrations- och integrationsprogram driver även webbplatsen migrationsinfo.se, som presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige, och nätverket Uppdrag: Integration – en samlingsplats för organisationer, företag, myndigheter och kommuner som arbetar för att tillvarata migrationens möjligheter.

Vetenskapligt råd
Referensgrupp

Migrationsinfo.se

Migrationsinfo.se presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Med utgångspunkt i statistik och forskning arbetar vi för att motverka myter och höja kunskapsnivån i samhället om migrations- och integrationsfrågor. Webbplatsen har upprättats av den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Läs mer om Migrationsinfo här.