Nothing to Fear but Fear Itself?

Projektet Nothing to Fear but Fear Itself?, på svenska, Ingenting att frukta utom fruktan själv?, är ett större europeiskt projekt finansierat av Open Society Foundations. Projektet drivs av den brittiska tankesmedjan DEMOS i samarbete med Fores och fyra andra tankesmedjor från Tyskland, Polen, Frankrike och Spanien.

Migrationsinfo för alla

Forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Har du någon gång hört eller läst något om invandring och tänkt: Stämmer det verkligen? Hur ligger det till egentligen?

Att skapa egna möjligheter – hur bättre villkor för företagare kan lyfta integrationen

I rapporten “Att skapa egna möjligheter - hur bättre villkor för företagare kan lyfta integrationen” sätter Nima Sanandaji utrikesföddas företagande i ett svenskt och internationellt perspektiv och pekar på åtgärder för hur företagande kan bli en väg in för fler.

Attityd och kunskap om invandring

I denna nya opinionsundersökning om svenskars attityder till och kunskaper om invandring, gjord i samarbete med Novus, visar vi bland annat att 4 av 10 svenskar är positiva till förslag om minskat flyktingmottagande och 2 av 10 svenskar är positiva till ökat flyktingmottagande.

Fri rörlighet för vem?

Medierna skriver nästan uteslutande om rumänska romer, men gruppen är mer mångfasetterad än så. Syftet med "Fri rörlighet för vem - Socialt och ekonomiskt utsatta EU-migranter i Sverige" (Fores Policy Paper 2014:4) är att analysera och beskriva hur situationen är för de EU-medborgare som befinner sig i Sverige men av olika anledningar befinner sig utanför det svenska systemet.

European Populism and Winning the Immigration Debate

European Populism and Winning the Immigration Debate provides analyses by some of Europe’s most prominent researchers on the subject. This book lets the reader understand the nature of support for anti-immigration populists in the current European context.

Utan invandring avfolkas Sverige

Enligt SCB:s befolkningsstatistik hade 84 av Sveriges 290 kommuner minskande befolkning förra året. Våra beräkningar visar att om vi räknar bort invandringen hade de varit många fler.

Världens öppnaste land

Det finns många exempel på migrationsreformer som har gett oväntade resultat. Den här studien av 2008 års reform av arbetskraftsinvandringen visar att den inte var något undantag. Författarna visar att det finns flera effekter som är värda att uppmärksamma, bortom bilden av framgångsrika dataspecialister och exploaterade bärplockare.