Fri rörlighet för vem?

Medierna skriver nästan uteslutande om rumänska romer, men gruppen är mer mångfasetterad än så. Syftet med ”Fri rörlighet för vem – Socialt och ekonomiskt utsatta EU-migranter i Sverige” (Fores Policy Paper 2014:4) är att analysera och beskriva hur situationen är för de EU-medborgare som befinner sig i Sverige men av olika anledningar befinner sig utanför det svenska systemet.

European Populism and Winning the Immigration Debate

European Populism and Winning the Immigration Debate provides analyses by some of Europe’s most prominent researchers on the subject. This book lets the reader understand the nature of support for anti-immigration populists in the current European context.

Utan invandring avfolkas Sverige

Enligt SCB:s befolkningsstatistik hade 84 av Sveriges 290 kommuner minskande befolkning förra året. Våra beräkningar visar att om vi räknar bort invandringen hade de varit många fler.

Världens öppnaste land

Det finns många exempel på migrationsreformer som har gett oväntade resultat. Den här studien av 2008 års reform av arbetskraftsinvandringen visar att den inte var något undantag. Författarna visar att det finns flera effekter som är värda att uppmärksamma, bortom bilden av framgångsrika dataspecialister och exploaterade bärplockare.

Jakten på det nya kapitalet

I en kunskapsekonomi drivs tillväxt och konkurrenskraft av förmågan att odla, attrahera och tillvarata kompetenta människor. Författarna till rapporten menar att det krävs förändringar på flera nivåer inom såväl politiken, näringslivet och akademin för att humankapitalet ska bli den främsta tillgången och konkurrensfaktorn för Sverige.

Invandrare – vi behöver dem

Är invandring ett hot mot vårt sätt att leva? Översvämmas vi med tvivelaktiga asylsökande och kriminella, får våra jobb stulna och våra välfärdssystem skrupellöst utnyttjade? Måste vi minska “volymerna” och stoppa dem vid våra gränser? Bör vi ens försöka?

Bakgrund och framgång – vad avgör om företag växer? FORES Studie 2013:2

Även om vi vet att företagande är vanligt bland invandrare så vet vi nästan ingenting om hur pass framgångsrika dessa företag är.

Förening med förhinder – FORES Studie 2013:1

Studien är en forskningsöversikt över vilken roll det civila samhället i Sverige har för utrikes föddas deltagande i samhällets olika sfärer.