Jakten på det nya kapitalet

I en kunskapsekonomi drivs tillväxt och konkurrenskraft av förmågan att odla, attrahera och tillvarata kompetenta människor. Författarna till rapporten menar att det krävs förändringar på flera nivåer inom såväl politiken, näringslivet och akademin för att humankapitalet ska bli den främsta tillgången och konkurrensfaktorn för Sverige.

Invandrare – vi behöver dem

Är invandring ett hot mot vårt sätt att leva? Översvämmas vi med tvivelaktiga asylsökande och kriminella, får våra jobb stulna och våra välfärdssystem skrupellöst utnyttjade? Måste vi minska “volymerna” och stoppa dem vid våra gränser? Bör vi ens försöka?

Bakgrund och framgång – vad avgör om företag växer? FORES Studie 2013:2

Även om vi vet att företagande är vanligt bland invandrare så vet vi nästan ingenting om hur pass framgångsrika dessa företag är.

Förening med förhinder – FORES Studie 2013:1

Studien är en forskningsöversikt över vilken roll det civila samhället i Sverige har för utrikes föddas deltagande i samhällets olika sfärer.

I rörelse: Möten i Rosengård 10 år senare

I denna intervjubok återges öppenhjärtiga samtal med unga människor på väg i livet, sociala entreprenörer och ansvarstagande aktörer i ett område i tydlig förändring.

Somalier i Sverige – Mellan förtvivlan och hopp

Idag finns cirka 50 000 personer i Sverige med rötter i Somalia, vilket gör somalisvenskar till en av landets största invandrargrupper. Men mötet med svenska samhället har inte skett utan komplikationer.

Reformer krävs om etableringslotsarna ska klara sitt uppdrag – FORES Studie 2012:9

Lotsarna fastnar i att hjälpa till med praktiska uppgifter och hinner knappt med sin huvuduppgift, att lotsa nyanlända in på den svenska arbetsmarknaden. Det visar studien ”Två år med etableringsreformen - en studie om lotsarnas roll i mottagandet av nyanlända” av Fredrik Rosenqvist.

Labour migration – what’s in it for us?

I studien kartlägger tre makroekonomer från tre EU-länder arbetskraftsmigrationen sedan EU-utvidgningarna 2004 och 2007, och analyserar hur den har påverkat enskilda medlemsländers arbetsmarknad, offentliga finanser, kompetensförsörjning och politiska debatt.