Lyckad invandring

I "Lyckad invandring" har tio forskare skrivit om goda exempel av invandring och visar på lösningar för att lyckas.

Extremhögern i Europa – FORES Policy Paper 2010:6

I "Extremhögern i Europa" diskuterar journalisten och författaren Lisa Bjurwald högerextremismen i Europa. Rapporten är författad på uppdrag av Fores.

Från nyanländ till nyanställd – FORES Studie 2010:2

Sedan 90-talet har invandrare som grupp haft signifikant sämre hälsa och lägre inkomster än svenskar som grupp. Inte bara för dessa individer utan även för svensk ekonomi skulle det betyda oerhört mycket om man lyckas integrera den nya arbetskraften.

Svenska kommuners behov av invandring – FORES Policy Paper 2010:2

I studien Kommuners behov av invandring undersöker Petter Hojem hur arbetskraftsutbudet och välfärden i svenska kommuner kan säkras med hjälp av invandring och förbättrad integration.

Lokal bekämpning av främlingsfientlighet – FORES Policy Paper 2010:1

Denna policy paper och tillhörande opinionsundersökning pekar mot att rasistiska krafter motverkas bäst på lokal nivå, person till person. Dock är för få beredda att diskutera med vänner och släktingar som har sådana uppfattningar.