Det vetenskapliga rådet för programmet för migration och integration ska bidra till att utveckla den vetenskapliga förankringen och huvudsakliga inriktningen för programmet. Fores stämmer av projektidéer, tilltänkta författare och liknande med rådet. Rådet fattar inte beslut och tar inte på sig något ansvar för Fores verksamhet eller publikationer.

Läs pressmeddelandet.

Rådet består av:

Eskil Wadensjö (ordförande) är nationalekonom och professor i arbetsmarknadspolitik vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.  Eskil har deltagit i många statliga och internationella utredningar (Nordiska Rådet, EU, OECD, ILO, Europarådet). Han har i sin forskning allt sedan sin doktorsavhandling behandlat olika aspekter på invandring och integration i sin forskning och också forskat om arbetsmarknads- och socialpolitik.

Andreas Bergh är välfärdsforskare och docent i nationalekonomi. Förutom forskare på Institutet för Näringslivsforskning (IFN) är han också lektor vid Ekonomihögskolan i Lund. Hans forskning rör frågor som: Varför har vissa länder utvecklat stora välfärdsstater och hur påverkar detta deras ekonomi? Hur uppstår sociala normer och hur förändras de? Hur påverkar globaliseringen människor i utvecklingsländer? Vad är tillväxthöjande reformer, och hur genomförs dessa?

Mikael Hjerm är professor i sociologi vid Umeå universitet. Han forskning rör primärt attityder och mer specifikt oftast främlingsfientlighet i ett jämförande perspektiv. Han är ansvarig för European Social Survey i Sverige.

Rebecca Thorburn Stern är docent i folkrätt vid Uppsala universitet. En av initiativtagarna till forskningsnätverket Lund/Uppsala Migration Law Network (L/UMIN). Forskar inom områdena asylrätt och mänskliga rättigheter, främst barns rättigheter. Hennes forskning har under senaste åren rört bland annat trovärdighetsbedömningar i asylmål gällande konversion och sexuell läggning, rätten till skydd från väpnad konflikt samt implementering av FN:s barnkonvention.