Pieces of the Puzzle – Managing Migration in the EU

In this new study by Fores and the European Liberal Forum, author Bernd Parusel elaborates on the core problems with the Common European Asylum System of today and sets out ways to move forward.

Launch 10 dec: Pieces of the puzzle – Managing Migration in the EU

Together with the European Liberal Forum, Fores launches “Pieces of the Puzzle: Managing Migration in the EU”. In this study, the author Bernd Parusel puts CEAS in a historic context, discusses current challenges and possible solutions, and looks to future scenarios.  

17 nov: The social and economic integration of migrant women

Fores, in partnership with the Embassy of Germany and the Embassy of France, is pleased to host a webinar on the integration of migrant women into the labour market. What can Sweden, France and Germany learn from each other?

6 maj: Framtidens integration 2021

Det finns en kraft, vilja och kompetens bland unga vuxna med utländsk bakgrund, men de möter ändå hinder att komma in på arbetsmarknaden. Under årets konferens fördjupar vi oss i vad det beror på och framförallt vad vi kan göra för att ändra på det. Varmt välkommen till Framtidens integration 2021.

Jämställd och jämlik migration och integration

Genom en jämställd och jämlik migration och integrationspolitik skapar vi ett starkare och tryggare Sverige. Fores vill bidra med att analysera befintlig politik på området och verkar för reformer som främjar jämlikhet och jämställdhet.

Framtidens integration

Fores anordnar i januari varje år en konferens om "Framtidens integration" med olika aktuella teman. Syftet med dessa konferenser är att lyfta och belysa frågor av vikt inom området, att bidra med underlag för beslut baserat på vetenskapliga grunder och kunskap, ge en plattform för diskussion för och med mottagare av integrationsåtgärder och skapa en mötesplats för olika aktörer inom området. 

Integration – det delade ansvaret

På Fores vill vi skapa en samlingsplats för organisationer, företag, myndigheter och kommuner som vill verka för en förbättrad integration och som tror på migrationens möjligheter. Genom att bidra med saklig och vetenskaplig grund för diskussion om hur integration kan förbättras, dela goda exempel och skapa en mötesplats vill vi verka för det delade ansvaret.

The Future European Refugee Responsibility-Sharing

I detta ELF-finansierade projekt arbetar Fores med frågan om EU:s framtida asylsystem. Syftet är att bidra med underlag för att nå ett gemensamt asylsystem i EU som är både långsiktigt och humant.