Lansering 10-12 juni: Framtidens chefer

Varmt välkommen till lanseringen av antologin Framtidens chefer – Nyanlända och utrikes födda kvinnors väg in i entreprenörskap. Mellan 10–12 juni riktar Fores fokus på den angelägna frågan om hur vi bättre kan ta tillvara på utrikes födda kvinnors kompetens och potential och främja gruppens företagande. Tillsammans med utrikesfödda entreprenörer, politiker och forskare diskuterar vi förutsättningar, lösningar och praktiska åtaganden.

Webbinarium 15 apr: Återvändande

Regeringen har uttalat att återvändande är en viktig fråga för ett hållbart migrationssystem. Återvändande ska ske på ett rättssäkert och värdigt sätt med full respekt för grundläggande rättigheter. Hur fungerar verkställighet av ett beslut om att en person ska lämna Sverige idag och hur bör det se ut i framtiden? Välkommen till det sjunde seminariet i Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

Frukostworkshop om entreprenörskap, jämställdhet och integration

Under en framåtblickande och lösningsorienterad workshop samlade Fores 15 stycken engagerade, kunniga entreprenörer, tjänstemän och aktörer från civilsamhället och näringslivet för att diskutera nyanlända kvinnors entreprenörskap.

Climate Change and Migration – Policy approaches for a sustainable future

This report explores how the international community and the European Union (EU) have dealt with the issue of climate-driven migration and why we have yet to find adequate measures to respond to the challenge.

Webbinarium 11 mars: Migration och integration – hur hänger det ihop?

Den parlamentariska kommittén har i uppdrag att ta ställning till Sveriges kommande migrationspolitik. Hur påverkar vägvalen kring migrationspolitiken integrationen? Ska hur väl integrationen fungerar påverka vilka som får komma till Sverige? Välkommen till det fjärde seminariet i Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

19 feb: Barn och unga i migrationsprocessen

Hur ska migrationspolitiken utformas för att ta hänsyn till barn och unga, såväl som grupp som utifrån individuella överväganden? Kommer migrationslagstiftningen påverkas när Barnkonventionen blir svensk lag och i så fall hur? Välkommen till det femte seminariet i Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.