31 jan: Framtidens integration – Det delade ansvaret

Varmt välkommen till konferensen Framtidens integration. För sjätte året i rad ägnar vi en heldag åt Sveriges framtida integrationsarbete, i år på temat Det delade ansvaret.

Migration och klimatförändringar

Klimatförändringar och migration hör till två av vår tids största utmaningar. När ett område drabbas av översvämningar, torka eller andra naturkatastrofer är migration ibland det enda alternativet. Med ökad migration påverkas både närliggande regioner såväl som alla världens länder, trots det saknas internationell beredskap. Få lösningar har presenterats och det politiska intresset är svalt.

15 jan: Hur skapar vi en human, rättssäker och effektiv migrationspolitik?

Migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv. Det slår direktiven till parlamentariska kommittén fast. Vad menas med detta? Kan konflikter uppstå mellan dessa intressen och hur kan kommittén hantera dem? Välkommen till det fjärde seminariet i Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

Integration i hela Sverige – Från asyl till arbete

Den här studien undersöker vad som skiljer kommuner åt i deras arbetsmarknadsintegration av personer som beviljats asyl. Rapporten redogör för vilka faktorer som ökar sannolikheten för en nyanländ att komma i arbete. Slutsatserna visar bland annat att kommunens storlek inte är avgörande för hur väl kommunen lyckas med arbetsmarknadsintegrationen av skyddsbehövande.

Norrköping: Från asyl till arbete – Det lokala perspektivet

Välkommen till lanseringen av tankesmedjan Fores rapport Integration i hela Sverige – Från asyl till arbete. Vi presenterar de faktorer som påverkar sannolikheten för skyddsbehövande att etablera sig på arbetsmarknaden, i synnerhet på individ-, kommun- och områdesnivå.

Yrkesdörrens nätverkslunch

Efter konferensen Framtidens integration bjuder Yrkesdörren in till en unik nätverkslunch kl. 13.00-14.30 i Citykonferensens restaurang, med begränsat antal platser. Lunchen vänder sig till dig som arbetsgivare, anställd eller privatperson oavsett bransch.

Frukostworkshop om entreprenörskap, jämställdhet och integration

Under en framåtblickande och lösningsorienterad workshop samlade Fores 35 engagerade och kunniga entreprenörer, tjänstemän och aktörer från civilsamhället och näringslivet för att diskutera nyanlända kvinnors entreprenörskap.

9 okt: De jämställdhetspolitiska målen vid en förändrad migrationslagstiftning

Hur säkerställer vi att Sveriges framtida migrationspolitik ger lika möjligheter för kvinnor och män som söker skydd? Välkommen till det andra samtalet i Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.