Klimatförändringar och migration hör till två av vår tids största utmaningar. När ett område drabbas av översvämningar, torka eller andra naturkatastrofer är migration ibland det enda alternativet. Med ökad migration påverkas både närliggande regioner såväl som alla världens länder, trots det saknas internationell beredskap. Få lösningar har presenterats och det politiska intresset är svalt.

Klimatdriven migration omfattar ett brett spektrum av orsaker, konsekvenser och migrationsmönster, och spänner över flera politiska sakområden. Frågans omfattning gör det svårt att enas om en definition som täcker frågans bredd och komplexitet, och frågan har, trots sin aktualitet, låg prioritet under internationella migrations- och klimatförhandlingar.

Det står idag klart att klimatdriven migration kommer öka de närmaste åren, och påverka alla världens länder även om dess avtryck kommer få mer långtgående konsekvenser i vissa regioner än i andra. De nationer som påverkas mest behöver internationellt stöd för att tackla de utmaningar de står inför, och för de människor som redan är på flykt behövs adekvata skyddsåtgärder.

Fores har tillsammans med ledande forskare på området tittat närmare på klimatförändringarnas koppling till dagens och framtidens migrationsmönster. Hur rustar sig EU och Sverige för att hantera denna utmaning? Vilka regioner har varit –  och kommer vara – de mest drabbade? Kallar vi det ”miljömigrant” eller ”klimatflykting”, och varför är valet av definition så viktig? Hur har det internationella samfundet hanterat frågan och vilka är de policies som krävs för att ta itu med utmaningen?

Nedan presenteras studier, seminarier och artiklar på området.

Publikationer

Climate Change and Migration – Policy approaches towards a sustainable future

March 2020
By Elin Jakobsson and Research Institute of Sweden 

This report examines how the international community and the EU have dealt with the issue of climate-driven migration and why we have not yet found adequate measures to respond to, and prepare for, the challenge. The publication further looks at how the EU and its member states can make use of already existing frameworks, for example the 2030 Agenda, in order to support communities vulnerable to the impacts of climate change.

Read more about the book here

Vi bad författare och forskare Elin Jakobsson svara på tre frågor om klimatdriven migration:

 

Climate Refugees – the science, the people and the jurisdiction

October 2017
By Emine Behiye Karakitapoglu, Markus Larsson and Adam Reuben

This report aims to highlight the juridical dilemmas and urge to define ”climate refugees” in juridical terms. It examines the triggers of climate migration and the international and European frameworks and policy responses, e.g. cross-border movements and the Paris Agreement. The report also tends to the human, societal, national and international consequences of climate driven migration.

Read more about the book here

Seminarium

I media

Kontakt

Är du ett företag, organisation eller annan aktör som vill engagera er eller veta mer om hur migratio och klimatförändringar hör ihop? Samarbeta med oss! Vi delar gärna med oss av vår kunskap och är alltid intresserade av nya erfarenheter, perspektiv och idéer. Kontakta programchef Therese Lindström för att tala vidare.