Projektet Migrationsinfo för alla – öppna data syftar till att göra informationen på migrationsinfo.se mer tillgänglig, i synnerhet för programmerare, genom att strukturera uppgifterna med metadata enligt DCAT­-AP.

Ambitionen är att öppna data för utveckling av översättningar, handikappanpassning och skolprojekt med forskning och statistik om integration och migration.

Migrationsinfo.se presenterar forskning, fakta och statistik om integration och migration i Sverige för att göra informationen mer tillgänglig för allmänheten. Ursprungsmaterialet har vi valt från källor som håller hög vetenskaplig nivå, exempelvis Migrationsverket, SCB och vetenskapliga artiklar. Hemsidan upprättades av Fores 2010.

Projektet finansieras av Vinnova och arbetet pågår till sommaren 2015.

Ansvariga för projektet är Rikard Linde, programchef för Digitala samhället och Minna Ljunggren, programchef för Migration och integration.