Migrationsinfo

Migrationsinfo för alla presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Syftet är att motverka myter och höja kunskapsnivån i samhället om migrations- och integrationsfrågor.

Senaste utgåvan av Migrationsinfo för alla:

Migrationsinfo för alla: sjätte utgåvan

Lanserad 2022

Förutom uppdaterade texter och statistik är också vissa delar i den sjätte utgåvan helt nya, bland annat artiklarna om EU:s massflyktsdirektiv, Sveriges nya migrationslagstiftning och ett helt kapitel ges åt Invandrarindex:s Migrantbarometer där invandrare i Sverige får komma till tals.

Beställ, läs eller ladda ner här!