Tankesmedjan Fores rekryterar Minna Ljunggren som chef för Migration- och integrationsprogrammet. Minna var tidigare statssekreterare åt migrationsminister Tobias Billström.

Lyckad integration och faktabaserade beslutsunderlag i migrationsfrågan är mer aktuellt än någonsin för svensk politik, samhällsutveckling och internationella relationer. För att leda Fores arbete och forskning i dessa frågor fordras erfarenhet och starkt fokus på relevans. Därför är den gröna och liberala tankesmedjan Fores stolta att rekrytera Minna Ljunggren som ny chef för Migration- och integrationsprogrammet.

– Minna tillför oerhörd erfarenhet, men också en stark analytisk förmåga och ett lugn även när det blåser hårt. Med Minna förstärks vår roll som brobyggare mellan forskning och politik och det blir ännu mer stimulerande att jobba på eller samverka med Fores, säger Mattias Goldmann, vd Fores.

Minna Ljunggren är jurist från Uppsala universitet med en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Hon var statssekreterare åt migrationsminister Tobias Billström 2008-2014, politiskt sakkunnig på justitiedepartementet 2006-2008 och har nu en strategisk position på Migrationsverket, där hon tidigare varit tillsynschef.

– Fores som forum för viktiga samtal, och dess roll som brobyggare mellan akademi och politik på migrations- och integrationsområdet är viktig. När jag läser av debatten på området kan jag också konstatera att behovet är stort! Jag ser därför mycket fram emot att på Fores få utveckla dessa viktiga framtidsfrågor, säger Minna Ljunggren.

Minna Ljunggren tillträder som programchef i mars, med ansvar för Fores forskning, publikationer och projekt inom ramen för migration och integration, inklusive migrationsinfo.se, Sveriges mest använda webbplatsen för migrationsfrågor och statistik. Under våren kommer Fores att bland annat lansera rapporter inom Hela Staden – bryt segregationen, och det nya initiativet Uppdrag: Integration med partners från näringsliv samt offentlig och ideell sektor. Programmets målsättning är att bidra med underlag och förslag på hur vi skapar ett socialt och ekonomisk hållbart samhälle i en globaliserad värld, med fokus på att öka den fria rörligheten och människors möjligheter att forma sina egna liv.

– Vi befinner oss i en tid då alltfler vill fördjupa sig och få riktiga svar, inte bara oneliners baserade på den senaste opinionsmätningen. Här har vi som tankesmedja en viktig roll att spela, och märker att allt fler vänder sig till oss. Med Minna som programchef kan vi ännu bättre svara upp mot denna förväntan, säger Mattias Goldmann.

Vid frågor, kontakta Minna Ljunggren på 0762-400 749, eller Mattias Goldmann på 070-309 00 45.
Läs mer om Migrations- och integrationsprogrammet och Fores verksamhet på www.fores.se och www.migrationsinfo.se.