När hotet kommer närmare – vägar till ökad cybersäkerhet