13547368625_511c5fe786_b

Måndagen den 31 mars släppte IPCC:s andra arbetsgrupp sitt bidrag till den femte rapporten om klimatförändringarna, med fokus på anpassning och sårbarhet. Samma dag anordnade Fores ett seminarium där Joacim Rocklöv, från Umeå universitet som har deltagit i arbetet med den andra delrapporten, presenterade de viktigaste slutsatserna och berättade om sin del i arbetet med den andra delrapporten.

– Det som kommer fram i rapporten som kom ut i natt är att man lyfter fram att risker för dödsfall, skador och skador för levebröd ökar i låglänta områden med sämre socioekonomiska förhållanden, sa Joacim Rocklöv.

Risken för översvämningar i urbana områden är en annan utmaning som med hög säkerhet står framför oss om vi inte lyckas begränsa klimatförändringarna. Totalt sett var det åtta sammanfattande framtida risker som jorden står inför. Joacim Rocklöv förklarade att rapporten lyfter fram att vi kan påverka mycket, eftersom utsikterna blir mycket bättre om vi lyckas göra någonting åt utsläppen inom de kommande åren. Samtidigt signalerar rapporten att klimatförändringarna redan är här och att det finns begränsningar för hur människan och andra djur- och växtarter kan anpassa sig till klimatet.

– Det finns gränser för hur vi kan anpassa oss till klimatförändringarna. Och områden där det kanske inte går att ställa om till klimatförändringarna.

– Det finns områden där man kanske inte kommer kunna leva ett normalt liv, att leva och odla utomhus på ett normalt sett, utan istället leva på ett artificiellt vis, sa Joacim Rocklöv.

Efter Joacim Rocklövs presentation gav Gregor Vulturius, från Stockholm Environment Institute, sin bild av IPCC:s andra delrapport med utgångspunkt från ett globalt perspektiv. Han konstaterade bland annat att det finns väldigt olika möjligheter för länder att anpassa sig till klimatförändringarna, men att det som händer i andra delar av världen även påverkar Sverige.

– Jag tror att det är viktigt att man förstår att det globala perspektivet kommer påverka genom indirekta effekter eftersom Sverige är ett litet och exportberoende land, sa Gregor Vulturius.

Detta följdes sedan upp av kommentarer om anpassning utifrån två politiska vinklar. Miljöpartiets språkrör Åsa Romson kommenterade utifrån ett nationellt perspektiv. Åsa Romson menade att vi behöver visa omvärlden att det går att ha ett klimatsmart samhälle som är trevligt att leva i. Men för att nå detta är det viktigt med finansiering och stöd, dels för att bygga hållbara städer i Sverige, dels för att ta ansvar och hjälpa till med stödfinansiering till utsatta länder.

– Vi behöver fundera på var vi lägger pengarna och vad vi ska satsa på inför framtiden, sa Åsa Romson.

Per Ankersjö (C), Stockholms stadsmiljöborgarråd, pratade sedan om klimatanpassning utifrån ett lokalt perspektiv. Han framförde bland annat hur Stockholm stad arbetar med klimatanpassning, men menade precis som Åsa Romson att det finns ett behov av stöd och samordning på nationell nivå för att hjälp till med omställningen.

– Vi ser effekterna nu, men vem ska betala? Det blir ju kommunerna och fastighetsägarna, men jag tror precis som Åsa sa att det behövs ett större grepp vilket jag tror att Regeringen på den nationella nivån måste ta fasta på, sa Per Ankersjö.

Men han påpekade att Stockholm stad behöver sikta på att ha en klimatanpassningsplan framöver.

Seminariet avslutades sedan med en paneldiskussion där samtliga talare samlades. Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson deltog också i panelen. Joacim Rocklöv fick bland annat svara på frågan om forskarna har backat på något område i den här rapporten, med kunde konstatera att med vissa undantag tycks rapportens slutsatser snarare ha blivit hårdare än tidigare.

– Jag tycker det ser ut som att man skruvar upp och nyanserar det framför allt. Vi kan inte köpa oss fria och vi har kanske också ett ansvar för det här, sa han.

Svante Axelsson fick det sista ordet, och avslutade med en blandning av hopp och förtvivlan.

– Jag tar med mig att så här får det inte bli. Det är en skräckbild som man inte vill uppleva och därför bör vi ta helt nya tag, sa han.

Deltagare

  • Joakim Rocklöv – Docent i epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet, som har medverkat i IPCC:s arbete
  • Gregor Vulturius – Forskningsassistent vid Stockholm Environment Institute
  • Per Ankersjö (C) – Stockholms stadsmiljöborgarråd
  • Åsa Romson (MP) – Språkrör
  • Svante Axelsson – Naturskyddsföreningens generalsekreterare