Inom ramen för nationella klimatpolitik ryms mycket av Fores arbete som är inriktat mot miljöekonomisk policy och ekonomiska styrmedel på nationell nivå.

Det handlar bland annat om grön skatteväxling, hur beteendeekonomiska insikter och så kallade nudges kan bidra till minskad miljöpåverkan, och om vilka åtgärder som kan bidra till att minska utsläppen från transportsektorn, där Fores driver 2030-sekretariatet med målet att Sveirge till 2030 ska ha en fossilbränsleobereonde fordonsflotta.

Gemensamt för alla dessa frågor är att de berör frågor som framför allt beslutas om på nationell nivå och där Sveriges styrmedel direkt påverkar miljön och klimatet och dessutom kan tjäna som exempel för andra länder.