Sverige behöver en strategi för negativa utsläpp

Senast 2045 ska Sveriges koldioxidbudget vara i balans. Därefter ska vi bidra till det globala klimatarbetet genom netto-negativa utsläpp. Om vi ska ha en rimlig chans att uppfylla dessa målsättningar krävs en radikal satsning på skarpa, klimatpolitiska verktyg. I dagsläget saknas dock politiska styrmedel för negativa utsläpp.

Läs vår Policy Brief om varför en svensk strategi för bio-CCS behövs och vad den bör innehålla samt vår DN Debatt om hur negativa utsläpp kan finansieras.

 

 

Med en storskalig bioekonomi, ambitiösa klimatmål och internationellt inflytande har Sverige stora förutsättningar att bli ledande i utvecklingen av bio-CCS. 2017 svarade 24 enskilda industrianläggningar i landet för biogena CO2-utsläpp på 24 Mt, motsvarande nästan hälften av Sveriges territoriella utsläpp av fossil CO2. Bio-CCS kan, med andra ord, vara ett slagkraftigt verktyg för att uppnå stora utsläppsminskningar på kort sikt, och netto-negativa utsläpp på lång sikt.

Karta | Stora svenska punktutsläpp av biogen koldioxid.

Länkar: