Den 13 mars invigdes  Fores Nord på Sliperiet i Umeå. Under en och en halvtimme fick en rad bekanta personer från näringsliv, akademi och politik fick bidra med sitt perspektiv. Publiken bestod av representanter från det offentliga och fick också bidra i gruppdiskussioner om regional tillväxt och utveckling för norra Sverige.

Har du frågor eller idéer om vad vi kan göra i nord, vänligen kontakta Angéla Ekman-Nätt, seniorkonsult Esam, angela.ekman-natt@esam.se, tel. 0731 824 425, eller lena.holmestig@fores.se