I samarbete med Esam driver vi Fores Nord i Umeå. Tillsammans med representanter från lokal politik, näringsliv, forskning och civilsamhället erbjuder Fores nord en arena för samtal, debatt, opinion och hållbar utveckling med lokalt fokus för Nordsverige inom samtliga av Fores sakområden.

Tillsammans med vårt kontor i Umeå och vår rikstäckande stiftare Studieförbundet Vuxenskolan är vår ambition att vara relevanta för hela Nordsverige. Fores nord bjuder in till öppna seminarier, ger ut forskningspublikationer och policyförslag, bjuder in till rundabordssamtal och erbjuder en arena för samhällets olika parter att mötas för att tillsammans fatta hållbara beslut för samhällets utveckling. Fores nords arbete speglar samtliga av Fores sakområden: migration och integration, klimat, ekonomiska reformer och entreprenörskap samt det digitala samhället.

Kontakt

Vill du veta mer kring Fores arbete i Nordsverige, har du idéer på uppslag vi borde ta till oss eller är du en person som borde finnas med i vårt nätverk? Kontakta lena.holmestig@fores.se

Inbjudningar och nyheter

Vill du bli bjuden till Fores nords kommande seminarium och event? Anmäl dig till våra nyhetsbrev här.