Vad krävs för att fler nyanlända kvinnor ska etablera sig som egenföretagare på den svenska marknaden? Vilka hinder finns för utrikes födda kvinnors entreprenörskap? Hur kan etablerade företag bidra till att fler nyanlända kvinnor tar plats som företagare?

Med det här projektet inleder Fores en satsning där vi riktar ljuset mot en alltför ofta förbisedd grupp och deras integration – nyanlända kvinnor. Projektet tittar på gruppens integration på arbetsmarknaden och mer exakt på nyanlända kvinnors förutsättningar att starta och driva företag i Sverige.

Företagande är en viktig del av etableringen i det svenska samhället och bidrar till sysselsättning, dels genom det egna företagandet men också genom att växande företag anställer fler. Tillsammans med etablerade och framgångsrika kvinnliga entreprenörer och nyanlända kvinnor som vill starta eget vill Fores kartlägga och analysera vilka hinder och svårigheter som finns i Sverige för nyanlända kvinnors entreprenörskap.

Fores hållning är att entreprenörskap, ökad sysselsättning och självbestämmande för nyanlända kvinnor är en viktig komponent för att uppnå en hållbar och framgångsrik integration. Att vi inte talar mer om hur vi kan möjliggöra och motivera fler nyanlända kvinnor till att starta, driva och utveckla företag är anmärkningsvärt när jämställdhet ofta lyfts fram som en av Sveriges styrkor. Det är hög tid att vi börjar ta tillvara på den potential och kompetens som finns bland nyanlända kvinnor.

Med det här projektet vill Fores stärka förutsättningarna för att stimulera företagande bland nyanlända kvinnor och bredda integrationsansvaret. Regelförenklingar, tillgång till kapital och etablerade entreprenörers erfarenhet och kontaktnät är exempel på faktorer som kan bidra till lösningen.

Projektet riktar sig direkt till nyanlända kvinnliga entreprenörer i Sverige, företag som aktivt vill bidra till att inspirera nyanlända kvinnors entreprenörskap och beslutsfattare med ansvar för företagande, etablering och integration.

Referensgrupp

Projektet drivs i nära samarbete med två referensgrupper. Den första referensgruppen består av nyanlända kvinnor med ambition att starta eget. Den andra referensgruppen består av etablerade kvinnliga entreprenörer som vill driva på utvecklingen, förenkla för nyanlända kvinnors entreprenörskap och dela med sig av sina erfarenheter och sin kunskap.

Vi söker löpande medlemmar till projektets två referensgrupper. Om du är intresserad av att medverka, kontakta projektledare Hedvig Heijne.

Samarbeta med oss!

Är du ett företag, organisation eller annan aktör som vill bidra till att öka nyanlända kvinnors företagande. Samarbeta med oss! Vi är alltid intresserade av marknadens erfarenheter, nya perspektiv och idéer. Kontakta projektledare Hedvig Heijne för att tala vidare.

Finansiering och tidsplan

Projektet finansieras med projektmedel, extern finansiering och samarbetspartners i form av referensgrupper. Projektet startas sommaren 2019.

Kontakt

Har du intresse för nyanlända kvinnors entreprenörskap? Har du frågor om projektet, vill samarbeta med oss eller på annat sätt bidra till projektet, kontakta

Hedvig Heijne
Projektledare
Mail: hedvig.heijne@fores.se
Telefon: 073 94 30 620

Therese Lindström
Programchef, Migration- och integrationsprogrammet
Mail: therese.lindstrom@fores.se
Telefon: 073 97 97 889