Catharina Håkansson Boman

Förhandlingsperson för Sverigeförhandlingen, som i samverkan med Trafikverket och regionala och kommunala parter ska ge förutsättningar för byggandet av Sveriges första höghastighetsjärnväg. I uppdraget ingår bl a också att göra överenskommelser om bostäder och kollektivtrafiksatsningar i storstäderna.

Li Bennich Björkman

Li Bennich-Björkman innehar den Skytteanska professuren i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet och är ordförande i den priskommitté som årligen utdelar Skytteanska priset, statskunskapens ”Nobelpris”. Hon har skrivit hela sitt liv, både akademiskt och i andra former, och är sedan 15 år kolumnist i liberala Upsala Nya Tidning. Hennes forskning har spänt över förutsättningar för kreativitet till integration och Östeuropas utveckling i ett efterkrigsperspektiv. Hon är medlem av Kungliga Vetenskapsakademin.

Ulrika Heie

Ordförande Studieförbundet Vuxenskolan

Hans Tson Söderström

Docent i nationalekonomi, tidigare adjungerad professor i konjunkturanalys och makroekonomisk politik vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans var chef för Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, från 1985 till 2002 och därefter chef för Handelshögskolans Executive Education. Ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakamien.

Lars Weinehall (ordförande)

Senior professor i allmänmedicin och epidemiologi vid enheten för Epidemiologi och global hälsa, institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet.

Mikaela Valtersson

Vice vd för Kunskapsskolan och ledamot i Antonia Ax:sson Jonssons stiftelse för miljö och utveckling. Före detta ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet.

Sofia Nerbrand

Ordförande för Bertil Ohlininstitutet. Hon arbetar som chefsstrateg i Region Skåne och är bosatt i Malmö. Tidigare har hon grundat samhällsmagasinet Neo, som hon var chefredaktör och VD för. Hon har också bland annat varit redaktör på tidskriften Axess, kolumnist på Svenska Dagbladets ledarsida samt ledarskribent i Dagens Nyheter.

Ulrika Liljeberg

Kommunstyrelsens ordförande i Leksand. Hon är jurist och civilekonom och tjänstledig från sin tjänst som kammaråklagare vid åklagarkammaren i Falun. Hon har varit projektledare vid Forum för Småföretagsforskning (FSF).

Åsa Hansson

Åsa Hansson är docent i nationalekonomi på Lunds Universitet. Huvudfokus är offentlig ekonomi och skatter samt skatters inverkan på individers och företags beteende samt på hela ekonomin.

Daniel Barr

Daniel Barr är generaldirektör för Pensionsmyndigheten. Han har tidigare arbetat bl.a. som politiskt sakkunnig i Riksdagen och på Statsrådsberedningen och som tillförordnad avdelningschef på Finansmarknadsavdelningen och som biträdande riksbanksdirektör på Betalningsavdelningen, Riksbanken.