Lars Weinehall (ordförande)

Senior professor i allmänmedicin och epidemiologi vid enheten för Epidemiologi och global hälsa, institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet.

Daniel Barr

Generaldirektör för Pensionsmyndigheten. Tidigare politiskt sakkunnig i Riksdagen samt Statsrådsberedningen. Han har också varit tillförordnad avdelningschef på Finansmarknadsavdelningen och biträdande riksbanksdirektör på Betalningsavdelningen, Riksbanken.

John Hassler

Professor vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet (IIES). Tidigare ordförande för Finanspolitiska rådet.

Martin Andersson

Professor i industriell ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och professor på LTH vid Lunds Universitet. Han jobbar även på Entreprenörskapsforum och är affilierad forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) i Stockholm.

Mikaela Valtersson

Vice vd för Kunskapsskolan och ledamot i Antonia Ax:sson Jonssons stiftelse för miljö och utveckling. Före detta ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet.

Ola Alterå

Kanslichef för Klimatpolitiska rådet.

Ulrika Heie

Ordförande Studieförbundet Vuxenskolan. Tidigare ledamot i Utbildningsutskottet.

Ulrika Liljeberg

Kommunstyrelsens ordförande i Leksand. Hon är jurist och civilekonom och tjänstledig från sin tjänst som kammaråklagare vid åklagarkammaren i Falun. Hon har varit projektledare vid Forum för Småföretagsforskning (FSF).

Åsa Hansson

Docent i nationalekonomi på Lunds Universitet. Huvudfokus är skatter och offentlig ekonomi samt skatters inverkan på individers och företags beteende samt på hela ekonomin.

Åsa Malmström

Styrelseledamot i Bertil Ohlininstitutet. Tidigare stabschef under Jan Björklund, utbildningsminister.