Oskar har arbetat på Fores sedan 2016 och är assisterande programchef och projektledare på Fores Migration- och integrationsprogram.

Han arbetar bland annat med publikationer och forskningsprojekt inom programmet och har varit med i att ta fram flertalet studier med fokus på segregation, kanadensiskt och tyskt mottagande, utrikes föddas arbetsmarknad i Sverige samt ensamkommande flickor. Mellan september 2018 och mars 2019 agerade Oskar tillförordnad chef för Migration- och integrationsprogrammet.

Oskar har en kandidat i nationalekonomi från Uppsala universitet och en masterexamen i demografi från Stockholms universitet där han också har arbetat som forskningsassistent vid Stockholms universitets demografiska avdelning.


Kontakta Oskar
Epost: oskar.adenfelt@fores.se

Oskar är tjänstledig till och med augusti 2020. Kontakt och frågor hänvisas till programchef Therese Lindström.

Pressbilder

Ladda ned bild som JPEG
Färgmodell: RGB
Höjd i pixlar: 931
Bredd i pixlar: 645