Paulina Vaughn praktiserar på Fores program Ekonomiska reformer och entreprenörskap våren 2019.

Paulina har studerat statskunskap på Politices kandidatprogram vid Uppsala Universitet där hon skrev sitt examensarbete om vänsterpartiers förändrade inställning till EU. Tidigare har Paulina även studerat tyska och statskunskap vid Humboldt Universität i Berlin. I höst ska hon söka sig till Köpenhamns universitet för vidare masterstudier i politisk ekonomi, och praktiserar under våren 2019 på programmet för Ekonomiska reformer och entreprenörskap.

Kontakta Paulina
E-post: paulina.vaughn@fores.se