Att vissa företag medvetet designar produkter så att de ofta går sönder eller behöver bytas ut har på sistone uppmärksammats i media. Planerat åldrande innebär inte bara problem för konsumenter utan även för klimatet. Fores bjuder tillsammans med European Liberal Forum (ELF) in till lansering av boken Planned Obsolescence: Built not to last, och ett samtal mellan svenska och internationella experter.

Datum: Torsdag 21 november 2019
Tid: Kl. 12.00–13.00, lättare lunch serveras från kl. 11.30
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Please note: the seminar will be held in english.

Onödigt slit-och-släng leder till högre utsläpp från produktion och transport. Alternativ till planerat åldrande gynnar därför inte bara konsumenter som slipper köpa nya smartphones oftare än nödvändigt, utan kan också bidra till en mer hållbar, cirkulär ekonomi. Här kan Sverige, tillsammans med bl.a. Frankrike, bli ett av länderna som går före.

Tankesmedjan Fores bjuder i samverkan med European Liberal Forum (ELF) in till seminarium i samband med lanseringen av boken Planned Obsolescence: Built not to last. Tillsammans med svenska och internationella experter reder vi ut begreppet, lyfter goda exempel och ser hur Sverige kan gå före i utvecklingen.

Medverkande

Carl Dalhammar, universitetslektor, Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet och expert ekodesign
Daniel Öhman, prisad journalist vars reportage om planerat åldrande i Sveriges Radio har spridit kunskap om problemet
Laëtitia Vasseur, medgrundare, franska HOP, en organisation som arbetar för att reglera planerat åldrande
Loïc Picard, Direction des Affaires Publiques – Corporate Public Affairs, Groupe Michelin, arbetar för lagstifning kring märkning av däck baserat på livslängd istället för funktion vid nyköp.

Moderator: Mette Kahlin McVeigh, chef, Klimatprogrammet, Fores

Publikation

Rapporten inleds med definition, förklaring och exempel på planerat åldrande. Problematiken analyseras ur både konsument- och klimatperspektiv. Rapporten lyfter även exempel på företag och organisationer som aktivt jobbar mot planerat åldrande och vilka initiativ som tagits fram på EU-nivå för att motverka fenomenet. Läs mer om studien här!

Ladda ner studien här.

Livestream

Seminariet kommer sändas live och går att se i efterhand på Fores Youtube.

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta klimat@fores.se.

Published by the European Liberal Forum asbl with the support of Fores. Co-funded by the European Parliament. Neither the European Parliament nor the European Liberal Forum asbl are responsible for the content of the publication, or for any use that may be made of it. The views expressed herein are those of the authors alone. These views do not necessarily reflect those of the European Parliament and/or the European Liberal Forum asbl.


Seminariet arrangeras i samarbete med European liberal Forum