Begreppet plattformar har under de senaste åren seglat upp som ett av de mest centrala begreppen i den digitala ekonomin.

Plattformar möjliggör mängder av nya, effektiva sätt att organisera samhället – men de bygger också på ett element av styrning, då mänskligt handlande måste anpassa sig efter datorkoden. En handfull plattformsbaserade företag (Google, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft) har fått enormt stort globalt inflytande, där inte bara användarna utan rader av andra samhällsaktörer har blivit beroende av tjänster från dessa giganter. Därtill är även många av de mindre plattformsföretagen i många avseenden beroende av dem.

Vilken sorts samhällseffekter får det när allt fler samhällssektorer och branscher domineras av plattformsbaserade aktörer? Ser vi framväxten av genuint nya sätt att driva företag och organisera mänskligt arbete och kapital? Ser vi samtidigt en mall för teknokratisk styrning och administration av samhället, vars långtgående effekter må vara omfattande men svåra att helt förutse? Ser vi rentav nya former av monopol? Har framtidens digitala samhällsplanering ett pris, och i sådana fall vad? Vad får detta för innebörd beträffande möjligheterna till reglering? Hur bör en önskvärd reglering av den digitala ekonomin se ut?

Lanseringar

Antologi

I en ny antologi redigerad av Jonas Andersson Schwarz och Stefan Larsson sammanförs experter från en rad olika fält för att förutsättningslöst tänka nytt och kritiskt kring plattformsproblematiken. Läs mer om antologin här.

Kontakt

Stefan Larsson
Programchef, Digitala samhället
stefan.larsson@fores.se

Jonas Andersson Schwarz
Medieforskare och lektor, Södertörns högskola
jonas.andersson.schwarz@sh.se

Läs mer

Läs mer om Fores studier kring plattformar här