Välkommen till Fores poddcast! Tillsammans med gäster och medarbetare diskuterar vi framtidens reformbehov, ekonomin, digitalisering, klimat, integration och migration. Vi kommer prata ”här och nu”, men framförallt spana långsiktigt. Vi kommenterar det politiska läget och bjuder på skarpa analyser. Välkommen!

Reformpodden

#10 USA-avsnittet

5 november 2020

Flera dagar efter valnatten hänger resultatet från USA-valet ännu i luften. Vad händer i detta nu? Vad väntar USA, världen och Sverige vid en Biden-vinst? Vid en Trump-vinst? Och hur ska vem det nu blir kunna ena ett så djupt splittrat land som USA anno 2020? Reformpodden välkomnar Patrik Oksanen, journalist, senior fellow, Frivärld, för att ge en lägesrapport.

Programledare är Ulrica Schenström, vd, Fores.

Reformpodden

#9 Johan Norberg-avsnittet

24 september 2020

Är den demokratiska och liberala världsordningen hotad? Ulrica och Torbjörn samtalar med Sveriges enda intellektuella författare, Johan Norberg, om kappvändande liberaler, Djingis khans politiska hemvist och Norbergs nya bok Öppen/Sluten: Hur människan skapar och förstör framsteg.

Sidekick är Torbjörn Nilsson, journalist. Programledare är Ulrica Schenström, vd, Fores.

Reformpodden

#8 Hur kommer hösten bli?-avsnittet

10 september 2020

Ulrica och Torbjörn pratar om den politiska hösten. Kommer den bli stökig? Vinner Trump? Är den gamla världsordningen hotad? Kan man bilda regering på 78 tillkännagivanden? Vad kommer coronakommissionen komma fram till? Och: vilka är Ulrica och Torbjörns drömgäster i höst?

Om det och mer pratar Ulrica och Torbjörn i Reformpoddens åttonde avsnitt.

Sidekick är Torbjörn Nilsson, journalist. Programledare är Ulrica Schenström, vd, Fores.

Reformpodden

#7 Arbetslinjen 2.0?

23 juni 2020

Alliansen – finns de? Ja, de finns i alla fall i detta avsnitt av Reformpodden. Sjukvård, äldreomsorg och välfärdsföretagen. Vad spår de forna allianspartierna sker med ekonomin och arbetsmarknaden efter Corona och hur ser det framtida reformbehovet ut? Har den svenska strategin varit rätt? Hur kommer EU-debatten att föras och kommer det att bli en sockerskatt i Sverige i framtiden?

Medverkar gör Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk talesperson, Mats Persson (L), ekonomisk-politisk talesperson, Jakob Forssmed (KD), ekonomisk-politisk talesperson, Emil Källström (C), ekonomisk-politisk talesperson.

Sidekick är Torbjörn Nilsson, journalist. Programledare är Ulrica Schenström, vd, Fores.

Reformpodden

#6 Säkerhetspolitik-avsnittet

10 juni 2020

Vad innebär det nya utlåtandet i Palmeutredningen? Hur påverkas säkerhetspolitiken om folk blir mer eller mindre nationalistiska efter Coronakrisen? I det sjätte avsnittet diskuterar vi säkerhetspolitik. USA har valt att inte ta den internationella ledartröjan i kampen mot viruset, till skillnad från vad de har gjort tidigare. Hur påverkas deras internationella samarbeten när Coronakrisen är bakom oss? Är den Amerikanska presidenten ett säkerhetspolitiskt hot genom att bristen på agerande leder till förändrade spänningar i världen?

Medverkar gör Anna Wieslander, chef, tankesmedjan Institute for Security and Development Policy och arbetar inom Atlantic Council, Patrik Oksanen, senior fellow, Frivärld.

Sidekick är Torbjörn Nilsson, journalist. Programledare är Ulrica Schenström, vd, Fores.

Reformpodden

#5 EU-avsnittet

26 maj 2020

Brexit är nu verklighet, men ångrar britterna sitt utträde nu under Corona? Har Corona stjälpt eller hjälpt det framtida EU-samarbetet? Kommer Swexit någonsin debatteras seriöst i Sverige? I det femte avsnittet av Reformpodden diskuterar vi coronakrisens effekter på EU-samarbetet.

Medverkar gör Katarina Areskoug, chef för EU-kommissionen i Sverige, Håkan Jonsson, senior director & partner, Halvarsson & Halvarsson, Susanne Palme, EU-kommentator, Ekot, Sveriges Radio, Göran von Sydow, direktör, Sieps.

Sidekick är Torbjörn Nilsson, journalist. Programledare är Ulrica Schenström, vd, Fores.

Reformpodden

#4 Välfärdsföretag-avsnittet

14 maj 2020 kl. 14.00

Är vi i mitten eller slutet, eller i början på slutet av Coronkrisen? Har välfärdsföretagen hjälpt eller stjälpt coronahanteringen? Hur kommer den politiska sjukvårdsdebatten att ha förflyttat sig när vi januari 2022 går in i valår? Hur ser framtiden ut för välfärdsföretagen?

Medverkar gör Irene Svenonius, Finansregionråd, Stockholm, Marika Lindgren Asbrink, chefsutredare, Socialdemokraterna och Olof Ehrenkrona, moderatlegend, diplomat och författare.

Sidekick är Torbjörn Nilsson, journalist. Programledare är Ulrica Schenström, vd, Fores.

Reformpodden

#3 Post-corona-prognos-avsnittet

29 april 2020 kl. 13-00

Handel, globalisering, integration och informationsflöden – hur ser världen ut efter coronakrisen? Hur påverkas den politiska arenan i Sverige och vilken riktning tar polariseringsdebatten, framväxten av protektionistiska styren och demokratin?

Medverkar gör Irene Wennemo, generaldirektör, Medlingsinstitutet, tidigare statssekreterar, Johan Norberg, författare, debattör, dokumentärfilmare, Martin Tunström, politisk chefredaktör, Barometern.

Sidekick är Torbjörn Nilsson, journalist. Programledare är Ulrica Schenström, vd, Fores.

Reformpodden

#2 Digitalisering–och–AI-avsnittet

16 april 2020 kl. 10.30

I det andra avsnittet av Reformpodden diskuterar vi hur digitaliseringen med anledning av coronaviruset påverkar oss i vår vardag och på arbetsplatsen. Vad kommer de bestående förändringarna att bli?

Medverkar gör Eva Uddén Sonnegård, doktor i nationalekonomi, tidigare bl.a. statssekreterare arbetsmarknadsdepartementet, forskare Ratio, Robin Vetter, programchef, Digitala samhället, Fores, Claire Ingram Bogusz, forskare i tillämpad IT, Göteborgs universitet, House of Innovation, Handelshögskolan Stockholm, forskare Fores,  Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring, jurist LTH, Jonas Andersson Schwarz, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola och forskare på Fores.

Programledare är Ulrica Schenström, vd, Fores.

Reformpodden

#1 Corona-ekonomi-kris-avsnittet

2 april 2020 kl. 15.00

I premiäravsnittet diskuterar vi coronas effekter på ekonomin. Hur kommer Sveriges ekonomi påverkas framöver? Räcker regeringens stödpaket på 300 miljarder kronor för att rädda jobb och företag? Vad kan ytterligare behövas för att Sverige ska klara av de ekonomiska konsekvenserna av pandemin? Vi kommenterar det politiska läget och bjuder på skarpa analyser.

Medverkar gör Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi vid institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet, John Hassler, professor vid institutet för internationell ekonomi vid stockholms universitet, Bettina Kashefi, chefsekonom Svenskt Näringsliv, Anna Thoursie, chefsekonom Ledarna, Sten Olsson, idag rådgivare, tidigare bla budgetstatssekereterare.

Programledare är Ulrica Schenström, vd, Fores.