27 mars: Rapportlansering om vinster i välfärden

Regeringen har utlovat ett förslag om vinstbegränsning för välfärdsföretag inom kort. Det kommer att röstas ner i riksdagen om inget oväntat händer. Men det finns existerande eller potentiella problem med välfärdsföretag som skulle kunna hanteras bättre.

DATUM: Tisdag den 27 mars 2018

Fores har låtit fem forskare skriva varsin text om de viktigaste farhågorna bakom motståndet mot vinst i välfärden: resurser som går till vinst i stället för välfärd, ökad segregation, detaljstyrning kontra tillit till professionen, icke-vinstsyftande utförare som har svårt att hävda sig och risken att företagen försöker locka till sig de mest lönsamma brukarna. Forskarna pekar på vägar framåt vid sidan om diskussionen för och emot vinst.

Vid lanseringen presenterade författarna sina texter och diskuterade dem.

På scen:

Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola
Karin Edmark, docent i nationalekonomi vid SOFI, Stockholms universitet
Lina Maria Ellegård, fil. dr., forskare i nationalekonomi vid Lunds universitet
Jörgen Hettne, docent vid institutionen för handelsrätt, Lunds universitet, och forskare vid Sieps
Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi och programchef på Institutet för Näringslivsforskning

Moderator: Andreas Bergström, vice vd på tankesmedjan Fores

I media: