AI i samhällets tjänst

I detta policypapper argumenterar författarna för hur man upprätthåller förtroendet och legitimiteten för det offentliga i användningen av generativ AI.

Offentlig sektor kan och bör dra nytta av de kvalitetsförbättringar som generativ AI erbjuder samtidigt som offentliga aktörer utvecklar lagstiftning med dess risker i åtanke. I syfte att upprätthålla den sociala och institutionella tilliten, krävs det att offentlig sektor tar till sig de möjligheter som generativ AI erbjuder – innan utrymmet och utvecklingen av teknologierna helt kontrolleras av privata aktörer.

Om författarna

Claire Ingram Bogusz är docent i informationssystem vid Uppsala universitet. Hennes forskning handlar om digital teknik och dess effekter på arbete och organisationer, med ett särskilt intresse för teknik som har ett kollektivt inslag – till exempel för att ingen enskild aktör kontrollerar dem. Hon är också anknuten forskare vid House of Innovation vid Handelshögskolan i Stockholm, där hon också gjorde sin doktorsexamen. Före sin forskarkarriär utbildade hon sig till jurist och har examina i ekonomi, juridik och statsvetenskap.

David Johnson är docent i informationssystem vid Uppsala universitet och gästforskare vid Kellogg College, University of Oxford. Hans forskning fokuserar på metoder kring data och AI. Han var tidigare Senior Researcher vid University of Oxford’s Department of Engineering Science och har haft forskartjänster vid Data Science Institute vid Imperial College London och Oxford’s Department of Computer Science. Han har varit rådgivare till FN i frågor som rör stora data och datavetenskap. Han har en doktorsexamen i datavetenskap från University of Reading i Storbritannien.

I media

”AI-politiken är i desperat behov av nyansering och reformer”, Ulrica Schenström, Claire Ingram Bogusz, Mariell Juhlin, David Johnson och Markus Barnevik Olsson i Dagens Industri 30 november 2023