Är föräldraförsäkringen jämställd och jämlik?

Föräldraförsäkringen var en jämställdhetsrevolution när den introducerades i Sverige 1974. Dock har vi ett halvt sekel senare fortfarande inte uppnått en jämställd fördelning mellan kvinnor och män. Det ojämställda uttaget av föräldrapenning ger kvinnor en lägre livsinkomst, vilket påverkar deras pensioner och ger en statligt finansierad systematisk ojämställdhet i Sverige. Det föranleder frågan: bör föräldraförsäkringen reformeras?

I rapporten synliggör professor Ann-Zofie Duvander att både ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv behövs vid analyser av föräldraförsäkringens reformbehov. Det fokus på jämställdhet som funnits i föräldraförsäkringen behöver kompletteras med ett fokus på jämlikhet. Användningen av föräldraförsäkringen måste kontinuerligt följas upp och granskas. Föräldraförsäkringens regler och reformer bör utvärderas för att säkerställa att de är så väl anpassade som möjligt till dagens situation. Först då kan man utforma rätt reformer av föräldraförsäkringen för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män.

Rapporten är den andra i den gröna och liberala tankesmedjan Fores rapportserie om jämställdhet.

Om författaren

Ann-Zofie Duvander är professor i sociologi och demografi och verksam vid Stockholms universitet och Mittuniversitetet. Hennes forskning handlar om familjepolitik och särskilt föräldraförsäkringen även ur internationellt perspektiv. Duvander har även erfarenhet av arbete på Inspektionen för socialförsäkringen, Försäkringskassan och Riksförsäkringsverket.

Om redaktören

Tove Hovemyr är samhällspolitisk expert på Fores.

I media

Positivt att fler ser behov ökad kvotering i föräldraförsäkringen, utredaren Åsa Forsell på TCO:s hemsida 9 september 2022

Ojämställd föräldraledighet driver på pensionsgapet, Rebecka Undén i Sörmlands Nyheter den 7 september 2022

Jämställdhetspolitiken som partierna glömde, Johan Enfeldt på Dagens Arena den 6 september 2022

”Jämställd pension kräver ändrad föräldraförsäkring”, Ulrica Schenström, Eva Uddén Sonnegård och Tove Hovemyr på DN Debatt den 2 september 2022

Övriga rapporter i Fores serie om jämställdhet

Kan pensionssystemet minska pensionsgapet mellan kvinnor och män?, Ann-Charlotte Ståhlberg, publicerad 3 juni 2022