Automatiseringens effekter på arbete och fördelning

I debatten om automatisering pekar många på att många jobb försvinner i framtiden. Utvecklingen hittills pekar inte mot någon massarbetslöshet, däremot mot en arbetsmarknad under snabb förändring. För att kunna gissa vad som väntar i framtiden behöver vi en tydligare bild av vad som har pågått de senaste åren.

Det går att se effekter av automatiseringen på arbetsmarknaden. Vissa yrkeskategorier som får konkurrens från datorer krymper, andra växer. Men den svenska löneutvecklingen visar inte samma mönster som i till exempel USA. I  rapporten Automatiseringens effekter på arbete och fördelning ger Jesper Roine en djupare och mer komplicerad bild av hur automatiseringen påverkar samhället. Utvecklingen i Sverige, övriga Europa och USA sätts in mot en teoretisk bakgrund av hur förändringarna hänger ihop med utbildningsnivåer och arbetsuppgifter som kan automatiseras mer eller mindre enkelt.

Rapporten är skriven av Jesper Roine, docent i nationalekonomi vid SITE på Handelshögskolan i Stockholm. Han forskar främst om politisk ekonomi, inkomst- och förmögenhetsfördelning och långsiktig ekonomisk utveckling.

Ladda ner rapporten som pdf.

I media:

DN debatt: ”Automatisering har inte lett till utslagning av arbetskraft”

 

Rapporten ingår i Fores projekt om hur automatisering påverkar framtidens arbetsmarknad och fördelning. Läs mer om projektet här

Jesper Roine gav en förhandspresentation av rapporten på en workshop som anordnades av Fores för dem som varit inblandade i automatiseringsprojektet. Adrian Adermon, forskare på Uppsala universitet, kommenterade.

Se videoupptagning nedan: