Brukaravgifter och subventioner för olika trafikslag

Vilka skatter och avgifter är lämpliga att ta ut från användarna av transportsystemet? I den här policy briefen går professor Maria Börjesson igenom forskningen om avgifter och skatter för person- och godstransport. Sammanställningen visar att avgifterna för olika transportslag skiljer sig mycket åt utan tydliga skäl, och att det kan finnas anledning att ta ut högre skatter och avgifter.

Sedan 1990-talet är grundprincipen i Sverige att skatter och avgifter ska göra att brukarna betalar den samhällsekonomiska marginalkostnaden i trafiken, det vill säga kostnaden för slitage, trängsel, buller, miljöeffekter och liknande. Men enligt beräkningar från Trafikanalys betalar brukarna betydligt mindre än marginalkostnaden för nästan alla trafikslag.

Det finns även andra skäl att se över prissättningen av transporter. I takt med en ökad elektrifiering av vägfordon kan beskattningen av drivmedel ha spelat ut sin roll. Eldrivna fordon är billiga i drift och kommer därför sannolikt ge upphov till ökad trängsel på vägarna.

Kontakt

Vill du veta mer om publikationen, Fores arbete på området, kontakta oss för en intervju eller boka in oss för en föreläsning? Kontakta

Sara Davidsson
Assisterande programchef, Ekonomiska reformer och entreprenörskap, Fores
sara.davidsson@fores.se

Andreas Bergström
Programchef, Ekonomiska reformer och entreprenörskap
andreas.bergstrom@fores.se