Utsläppshandel i Parisavtalet

Klimatmötet i Paris riskerar att inte ge tillräckliga svar på vilken roll FN kan spela i att samordna utsläppsmarknader världen över, enligt en ny studie från tankesmedjan Fores.

I studien, som görs inom ramen för Fores referensgrupp för internationell klimatpolitik beskrivs hur förhandlingarna om nya marknadsmekanismer i FN:s regi går trögt, samtidigt som det ännu inte finns något klart ramverk för hur FN ska hantera de allt fler utsläppsmarknader som inrättas nationellt och regionalt världen över.

Studien framhåller särskilt:

  • Utsläppshandel inom ramen för ett avtal i Paris kommer vara mer komplicerat än under Kyotoprotokollet, där de länder som deltog hade åtaganden som liknade varandra. Det gjorde det enklare för länder att handla utsläppsutrymme med varandra. Inför Paris finns en rad olika åtaganden från olika länder, vilket gör dem svårare att jämföra, och skapandet av utsläppsmarknader blir mer komplicerat.
  • CDM finns kvar med ny funktion. I nuläget ser det inte ut att finnas någon stor efterfrågan på så kallad ”off-setting”, där länder uppnår sina utsläppsmål genom investeringar i andra länder. Mekanismen för köp av utsläppsminskningar utomlands, CDM, som var del av Kyotoprotokollet kommer sannolikt ändå att finnas kvar i en ny klimatregim, men med fokus på  frivillig klimatkompensation, och kanske också som kvitto på att klimatfinansiering leder till utsläppsminskningar
  • FN kan spela viktig samordnande roll. skulle genom exempelvis mekanismen FVA spela en viktig roll i att tillse att utsläppsrätter från de många olika nationella och regional system som finns kan användas för att uppfylla de mål länder rapportera in till FN.

Författare
Johan Nylander 
har grundat konsultfirman CPMA International, med klimatpolicy, utsläppsmarknader och hållbar energi som fokusområden. Johan har 15 års erfarenhet av att arbeta med klimatpolicy och marknadsmekanismer. I ett av hans senare projekt har han tillsammans med kollegor fokuserat på utformandet av utsläppsmarknader i Sydostasien. Johan är filosofie doktor i samhällsvetenskap från Uppsala Universitet.

Studien lanserades vid ett seminarium den 1 oktoberdär förutom författaren bland andra Alex Hanafi, Environmental Defense Fund, Erik Filipsson, Vattenfall, och Lars Zetterberg, IVL deltar.

I media
Pressmeddelande

Kontakt
Daniel Engström Stenson, programchef klimat-miljö
daniel.engstrom (at) fores.se
0730 88 52 63