Civilsamhället som dörröppnare

Sverige och Kanada lyfts ofta fram som föregångsländer när det gäller mottagning och etablering av flyktingar. Även om ländernas system har många likheter har länderna valt olika vägar i integrationsarbetet. Kanada utmärker sig genom en modell där civilsamhället har huvudansvaret för integrationen.

I Civilsamhället som dörröppnare går författarna igenom Kanadas etableringssystem, bland annat genom observationer på plats, för att sedan i valda delar jämföra det med Sveriges.

Genom mångkulturella serviceorganisationer, startade och drivna av människor med invandrarbakgrund, erbjuds komplett service till invandrare i Kanada på ett och samma ställe. I Sverige har istället den offentliga sektorn huvudansvaret. Studien drar slutsatser om de båda systemens för- och nackdelar och om vad Sverige skulle kunna lära av Kanada.

Rapporten presenterades av Oskar Adenfelt, assisterande programchef migration och integration, Fores, och Benny Carlson, professor emeritus vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet under Tylösandsdagarna 2019.

Kontakt

Vill du veta mer om publikationen, Fores arbete på området, kontakta oss för en intervju eller boka in oss för en föreläsning? Kontakta

Oskar Adenfelt
Assisterande chef, Migration och integrationsprogrammet
oskar.adenfelt@fores.se