COP25 – Din guide till klimatförhandlingarna

Fores guide till klimatförhandlingarna 2019 ger dig en koncis överblick av COP25. Utöver bakgrund och information om FN:s klimatkonvention och tillhörande avtal presenteras klimatmötets viktigaste frågor.

I december 2015 klubbades Parisavtalet igenom och världen hade äntligen enats om ett klimatavtal. Men många svåra frågor återstår och på årets COP-möte kommer bland annat frågor om gemensamma tidsramar, artikel 6 i avtalet, transparensramverket och förlust- och skademekanismen diskuteras.

Guiden presenterar de viktigaste frågorna under klimatmötet, nyckelpersoner vid förhandlingarna, vad de avgörande aktörerna tycker, och Sveriges roll. Boken innehåller även information om de mest centrala förhandlingsgrupperna, en överblick av de möten som du ska ha koll på utanför det officiella COP-mötet.

Om redaktören

Mette Kahlin McVeigh är chef för Klimatprogrammet på Fores. Med en bakgrund inom politik och kommunikation är hon väl insatt i de internationella klimatförhandlingarna, Sveriges energipolitik och den svenska klimatdebatten. Mette har tidigare jobbat med politik, PR och påverkan i London, Stockholm och Bryssel. Hon kommer senast från rollen som politisk attaché på brittiska ambassaden i Stockholm, där hon jobbade med särskilt fokus på klimat och energifrågor.

Kontakt

Vill du veta mer om publikationen, Fores arbete på området, kontakta oss för en intervju eller boka in oss för en föreläsning? Kontakta

Mette Kahlin McVeigh
Chef för klimatprogrammet, Fores
mette.kahlin.mcveigh@fores.se