De bortglömda kvinnornas revansch

Ett fritt och öppet Sverige skapas av självständiga människor. Men alltför länge har utrikes födda kvinnor lämnats utanför den drömmen. Det är dags att se betydelsen av en lyckad och jämställd integration – både för den som kommer till Sverige, och för samhället i stort.

I detta policypapper föreslår författarna flera reformer för att göra utrikes födda kvinnors möte med det svenska samhället till ett välkommet inträde, och göra dagens strukturerade utanförskap till ett minne blott.

Observera: Reformgrupperna är ett initiativ av tankesmedjan Fores och tidsskriften Liberal Debatt. Åsikterna i policypapprena är författarnas egna.

Om författarna

Fores Reformgrupp Integration består av:

  • Linda Obiedzinski, 1:a vice förbundsordförande MUF
  • Ida Haggren, vice förbundsordförande Centerstudenter
  • Elin Oskarsson, tidigare vice riksordförande och integrationspolitisk talesperson Liberala Studenter

Om Reformgrupperna

Sverige och världen är i akut behov av en liberalism som står på frihetliga värderingar och en gedigen reformagenda. Därför tillsätter Fores i samarbete med Liberal Debatt fyra reformgrupper bestående av några av de främsta liberala framtidsnamnen i Sverige.

Tillsammans över parti- och blockgränserna ska nu en liberal berättelse för vår tid och framtid mejslas fram, med grunden i reformer på områdena: utbildning, rättsstat, integration och klimat.

Läs mer här.