Den amerikanska klimatpolitiken – Policy Paper

Trots misslyckandet med att skapa en federal klimatlagstiftning och ett kongressval som resulterade i fler klimatskeptiker i kongressen finns det ljuspunkter i amerikansk klimatpolitik. Men något nytt globalt avtal kan inte förväntas vid nästa klimatmöte i Durban i december.

Den här rapporten tittar på vart klimatdebatten i USA tar vägen efter kongressvalet och COP16-mötet i Cancún. Även om mycket har gått i stå i amerikansk klimatpolitik ser rapporten också vissa positiva tecken på att USA:s klimatutsläpp ska börja minska.

Rapporten baseras på uppgifter Fores hämtat från ett antal amerikanska tankesmedjor och forskningsinstitut efter COP16-mötet i Cancún. Bland annat slår rapporten fast att den polariserade debatten i Washington innebär att förslag som hänvisar till minskade koldioxidutsläpp omedelbart omnämns som farliga för ekonomin.

– Även om debatten i Washington tagit steg tillbaka finns det ljusglimtar. Att det amerikanska naturvårdsverket EPA får möjlighet att reglera vissa utsläpp är positivt. Likaså att Kalifornien är på väg att skapa en utsläppsmarknad som omfattar 85 procent av deras totala utsläppsandel. Det sker mycket på delstatsnivå som i längden kan leda till att USA faktiskt minskar sina utsläpp, men mycket återstår innan det är tillräckligt, säger Daniel Engström Stenson, miljösamordnare vid Fores.

Enligt rapporten pekar flera amerikanska bedömare på att USA fäster vikt vid de nuvarande FN-förhandlingarna, men att formatet måste förändras om USA ska bli en vital part i det globala klimatarbetet.

– Det verkar uppenbart att USA inte kommer verka för att ett avtal blir färdigt vid nästa klimatmöte i Durban eftersom Obama strax därefter ska påbörja sin återvalskampanj. Dessutom finns en amerikansk önskan om att komplettera FN-förhandlingarna med forum där frågan kan drivas framåt. Ett sådant förslag lär inte komma från USA – däremot anses Obamadministrationen vara öppen för konstruktiva förslag som kommer mindre aktörer med gott rykte i miljöfrågor, säger Engström Stenson.