Den kvantifierade konsumenten: Om behovet av tillit och transparens på datadrivna marknader

I takt med att datadrivna marknader växer fram, där användare och kunders data byts mot tjänster, växer också behovet av tillit och transparens. Denna policy brief tar upp frågan om hur sådan transparens skulle kunna se ut och ställer upp tre policyrelaterade utmaningar.

Varje dag handlar vi med våra personliga data. För en användare är tjänsten gratis, men för tjänsteleverantören finns det stora värdet i all den användardata som kan samlas in och användas, till exempel för riktad marknadsföring.

På många sätt är detta gynnsamt för konsumenter, eftersom tjänster som bidrar med fantastiska funktioner inte kostar några pengar. Men ett flertal internationella studier visar att användare är oroliga för mängden data som samlas in, och i vissa fall visar studierna att användare planerar att minska mängden data de delar med sig av.

För att datadrivna marknader ska kunna fortsätta blomstra och för att användare ska känna sig trygga behöver marknadsförhållandet granskas.

Denna policy brief landar i en formulering av tre utmaningar:

Avsaknad av transparens:

Att följa sin data är idag i princip omöjligt, och i framtiden behöver vi ta ställning till hur denna transparens kan utformas för att ge både marknadsaktörer och konsumenter goda förutsättningar att vara aktörer på datadrivna marknader.

 

Ojämlika avtalsförhållanden:

Användaravtal är mer eller mindre ogenomträngliga för konsumenter, och ett ”blint, icke-informerat samtycke” uppstår när konsumenter accepterar avtalen utan att ha förstått dem. Detta måste diskuteras och en lösning finnas.

 

Bristande tillit:

Ett flertal undersökningar visar på att användare blir mindre och mindre bekväma med att dela med sig av sin användardata. För att datadrivna marknader ska vara hållbara i längden krävs att marknadens aktörer blir bättre på att bygga upp användarnas tillit.

 

I media

”Vi måste få veta hur våra personuppgifter används”, Stefan Larsson i SvD Debatt den 19 februari 2018

Kontakt

Stefan Larsson
Programchef och forskare på digitala samhället
stefan.larsson@fores.se

Robin Vetter
Assisterande programchef på digitala samhället
robin.vetter@fores.se