Den svenska brottsparadoxen

När man lyckas gå bakom svarta tidningsrubriker, förenklade politiska utspel och filterbubblorna i sociala medier, kvarstår frågan: hur ser ”det svenska tillståndet” ut i verkligheten?

Den här texten syftar till att besvara den frågan genom att diskutera hur brottsligheten har utvecklats i Sverige, med fokus på våld, organiserad och ekonomisk brottslighet.

Om författaren

Amir Rostami är docent i kriminologi och verksam vid Institutet för Framtidsstudier och Högskolan i Gävle.

Om redaktören

Tove Hovemyr är samhällspolitisk expert på Fores.