En guide till Cancunmötet

FORES publicerar “En guide till Cancunmötet” skriven av Daniel Engström Stenson med flera. Guiden är en uppdatering av förra årets “En guide till Köpenhamnsmötet”.

I december 2010 samlas världens länder i Cancun för att komma överens om hur man ska minska utsläppen av växthusgaser. Förra årets klimatmöte i Köpenhamn resulterade inte i det stora avtal som många hoppats på. Därför finns det fortfarande ingen uppföljare till Kyotoprotokollet och förhandlingarna fortsätter. Inför Cancun är förhoppningarna lägre, men vikten att nå resultat är minst lika stor.

Egentligen borde detta vara enkelt och lösningen verkar självklar – att minska utsläppen av koldioxid så snart som möjligt. Men det har visat sig svårt för världens länder att komma överens.

  • En överblick av konferensens omfattning
  • Vilka frågor ska avhandlas?
  • Vilka är konferensens nyckelpersoner?
  • Vad har hänt sedan Köpenhamn?
  • Vilket resultat kan världen förvänta sig?