En guide till Durbanmötet

I december 2011 samlas världens länder i Durban för att komma överens om hur man ska minska utsläppen av växthusgaser. Den stora frågan handlar om Kyotoprotokollets framtid. FORES publicerar ”En guide till Durbanmötet” skriven av Daniel Engström Stenson och Anwar Hashim med flera. Guiden är en uppdatering av förra årets ”En guide till Cancunmötet”.

Ännu har länderna inte nått någon överenskommelse om en andra åtagandeperiod. Inte heller har de nått någon överenskommelse om vad som ska ersätta Kyotoprotokollet. Risken är därför stor att det efter 2012 inte finns något avtal som reglerar ländernas utsläpp av växthusgaser.

Egentligen borde detta vara enkelt och lösningen verkar självklar – att minska utsläppen av koldioxid så snart som möjligt. Men det har visat sig svårt för världens länder att komma överens.

  • En överblick av konferensens omfattning
  • Vilka frågor ska avhandlas?
  • Vilka är konferensens nyckelpersoner?
  • Vad har hänt sedan Köpenhamn och Cancun?
  • Vilket resultat kan världen förvänta sig?